عنوان طرح

مجری

وضعیت

1- ارزش پیش گویی کننده ژلاتیناز نوتروفیل همراه با لیپوکالین ادراری برای تشخیص اسکار کلیه در کودکان مبتلا به رفلاکس وزیکواورترال

دکتر بنفشه آراد

 در حال اجرا

2- مقایسه هورمون های تیروئیدی در کودکان یک تا دوازده ساله در فاز فعال و مسیون سندرم نفروتیک مراجعه کننده به بیمارستان قدس از تیرماه 95 تا تیر ماه 96

دکتر بنفشه آراد

خاتمه یافته 

3- حساسیت و ویژگی سونوگرافی داپلر در مقایسه با اسکن دی مرکایتوسوکسینیک اسید برای تشخیص  اسکار کلیه در کودکان

دکتر بنفشه آراد

خاتمه یافته

4- بررسی ارتباط سبک زندگی، شاخص های تن سنجی و بلوغ  با اختلال خوردن در دانش آموزان دختر کلیه مقاطع شهر قزوین در سال تحصیلی  96-97

دکتر فاطمه صفاری

در حال اجرا

5- مقایسه اثر  درمان متوالی با درمان سه دارویی و چهار دارویی در ریشه کنی عفونت هلیکوباکتر پیلوری در کودکان : کار آزمایی بالینی

دکتر ریتا باقریان

در حال اجرا

6- بررسی اختلالات خواب کودکان با آدنوتانسیلار هیپرتروفی مراجعه کننده به درمانگاه گوش و حلق بینی بیمارستان قدس

دکتر شبنم جلیل القدر

درحال اجرا

7- مقایسه اثر درمان سه دارویی در ریشه کنی عفونت هلیکوباکتر پیلوری در کودکان 5-1 سال

دکتر ریتا باقریان

در حال اجرا

8- بررسی مقایسه ای یافته های بالینی، آندوسکوپی و هیستوپاتولوژی در کودکان مبتلا به کاسترودئونیت از هلیکوباکتر پیلوری با گروه شاهد

دکتر ریتا باقریان

در حال اجرا

9- بررسی ویژگی های اپیدمیولوزیک و بالینی مسمومیت های کودکان مراجعه کننده به مرکز قدس قزوین در سال های1394-1397

دکتر نوید محمدی

خاتمه یافته

10- مقایسه اثر درمان سه دارویی حاوی آموکسی سیلین با دوز بالا و درمان بر پایه بیسموت در ریشه کنی مرحله دوم عفونت هلیکوباکتر پیلوری در کودکان: کار آزمایی بالینی

دکتر ریتا باقریان

در حال اجرا

11- بررسی آلودگی به اشریشیاکلی انتروهموراژیک  O157:T17 و گونه های مختلف شیگلا در نمهنه های مدفوعی جمع آوری شده از بیمارستان قدس شهر قزوین به روش REAL_TIMEPRC و بررسی مقاوت آنتی بیوتیکی آنها

دکتر عبدالله دیدبان

خاتمه یافته

12- مقایسه اثر میزوپروستول سرویکالف واژینال و زیرزبانی در القای زایمان در حاملگی ترم مادران مراجعه کننده به بیمارستان های استان قزوین در سال1398

دکتر معصومه داداشعلیها و خانم سمیه فلاح

در حال اجرا

13- ارزیابی تغذیه انحصاری با شیر مادر در شیرخوران 6 ماهه در شهر قزوین در سال 98

دکتر بنفشه  آراد

در حال اجرا

14- مقایسه اثر میدوزولام و کتامین بر آرام بخشی در بیهوشی اطفال

دکتر حسین معینی

در حال اجرا

 

15- بررسی نتایج تن سنجی و ادم در نوزادان کم وزن تحت درمان با اریتروپویتین

دکتر هوشیار مجابی

در حال اجرا

16- ارزیابی الگوی مصرف مکمل ویتامین ِِd در شیر خواران 6 تا 18 ماهه مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر قزوین در تابستان سال 1398

دکتر زهرا پیرزاده

 

در حال اجرا

 

17- بررسی اپیدمیولوژی، وضعیت اجتماعی اقتصادی و روش های تشخیص و درمان بیماران مبتلا به کاوازاکی در بیمارستان کودکان قدس قزوین از سال  1392 تا 1397

دکتر علیرضا طارمیها

در حال اجرا

18- ارزیابی میزان استفاده از مکمل آهن در شیرخواران 12 تا 18 ماهه مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر قزوین

دکتر زهرا پیرزاده

درحال اجرا

19-  تعیین ویژگی های روانسنجی پرسشنامه فارسی ( ایرانی) کوتاه شده اختلالات خواب شیر خواران

دکتر خاطره خامنه پور

در حال اجرا

18- بررسی علل مرگ و میر شیرخواران و کودکان بستری شده در بیمارستان کودکان قدس قزوین در سالهای 1395 تا 1399

دکتر بنفشه آراد

در حال اجرا

19-بررسی علائم بالینی و یافته های پلی سومنوگرافی کودکان و نوجوانان مراجعه کننده به بخش خواب یمارستان کودکان قدس قزوین سالهای 98-93

دکتر شبنم جلیل القدر

در حال اجرا

20- بررسی اپیدمیولوژیک و علائم بالینی کودکان مبتلا به آنفلوآنزای بستری شده در بیمارستان کودکان قدس قزوین در سالهای 97 الی 99

دکتر خاطره خامنه پور

در حال اجرا

21- بررسی تاثیر اضافه کردن انسولین زیر جلدی طولانی اثر به درمان استاندارد فاز حاد کتواسیدوز دیابتیک در کودکان

دکتر ویکتوریا چگینی

دکتر فاطمه صفاری

در حال اجرا

22- بررسی میزان نیاز روزانه انسولین در کودکان با دیب نوع ا ول تازه تشخیص داده شده در کودکان مراجعه کننده به بیمارستان قدس قزوین بین سال های 1399-1400

دکتر صفاری/دکتر چگینی

در حال اجرا

23- بررسی  علائم بالینی و ازمایشگاهی کودکان مبتلا به کرونا ویروس-19 بستری شده در بیمارستان کودکان قزوین در سال 1399

دکتر خاطره خامنه پور

در حال اجرا

24- بررسی اثر مکمل آلفا لیپوئیک اسید بر بیماری کبد چرب غیر الکلی: مرور سیستماتیک و متاآنالیز

دکتر مهدی رنجبران

درحال اجرا

25- بررسی شیوع کمبود آنزیم گلوکز 6فسفات دهیدروژناز (G6PD) در کودکان ایرانی مبتلا به زردی

دکتر مهدی رنجبران

خاتمه یافته

26- بررسی موتاسیون ناشناخته در ژنوم DNA دوخواهر و برادر مبتلا به سندرم نادر OPPG

دکتر فاطمه صفاری

در حال اجرا

27- بررسی ارتباط پاندمی کوید-19 و بروز کتواسیدوز دیابتیک و دیابت تازه تشخیص داده شده در کودکان مراجعه کننده در بیمارستان قدس قزین

دکتر فاطمه صفاری

در حال اجرا

28- ارزیابی میزان پاسخ به هورمون رشد در بیماران مبتلا به سندرم ترنر مراجعه کننده به کلینیک غدد کودکان استان قزوین از سال 1385 تا 1399

دکتر فاطمه صفاری

در حال اجرا


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0