• ساعت : ۵:۳۱:۱۷
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ 
  • کد خبر : ۲۱۸۲
ارسال كارنامه پژوهشی اعضای هیئت علمی به ایمیل آكادمیك

 کارنامه پژوهشی اعضای هیئت علمی شامل مقالات، شاخص های استنادی، طرح های تحقیقاتی و پایان نامه های مصوب در سال 1399 به صورت خودکار به آدرس پست الکترونیک اعضای محترم هیئت علمی ارسال می شود. لازم به ذکر است نحوه دسترسی به کارنامه پژوهشی تمامی اعضای هیئت علمی در سایر اطلاعات قابل رؤیت می باشد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V6.0.9.0