• ساعت : ۰۹:۱۹
 • تاريخ :
   ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ 
 • کد خبر : ۱۶۹۴۱
كنگره ی بین المللی Cancer Genomics

کنگره بین المللی Cancer Genomics با همکاری و مشارکت 80 انجمن علمی داخلی و نیز انجمن SIBBM ایتالیا در اردیبهشت ماه 1402 در محل سالن اجلاس سران برگزار خواهد شد. موضوع کنگره، تولید و ترجمه ی یافته های ژنگان شناسی در تشخیص مولکولی و درمان هدفمند سرطان است. همچنین، این ستاد درراستای مأموریت خود، توسعه ی زیست بوم کارآفرینی و حمایت از شتاب دهنده ها، شرکتهای دانش بنیان و شرکتهای نوپای فعّال در حوزه ی تشخیص و درمان سرطان را در دستورکار خود قرار داده است.


اهداف کنگره:

 •  گردهمایی و ایجاد فضاء تعاملی بین رشته ای میان محقّقین، متخصّصین پزشکی و دانشجویان رشته های زیست داده ورزی  Bioinformatics، زیست شناسی، پزشکی، داروسازی، آسیب شناسی  Pathology ، ایمنی شناسی Immunology و تودینه شناسی Oncology  فعّال در حوزه ی سرطان؛
 • ارائه ی آخرین دستاوردهای علمی در زمینه ی تشخیص مولکولی، پزشکی فردی و درمان هدفمند سرطان؛
 •  ارتقاء دانش نظری و فنّی شرکت کنندگان با برگزاری کارگاههای آموزشی ژنگان شناسی سرطان، شامل تجزیه وتحلیل زیست داده ورزی و کشف زیست نشانگرهای سرطان، مالکیت معنوی و ثبت Patent ، کارآزمایی بالینی و سایر عناوین مرتبط.
 • جشنواره ی تجاری سازی به منظور توسعه ی فضاء کسب وکار شرکتهای دانش بنیان، شتاب دهنده ها و شرکتهای نوپای فعّال در حوزه ی تشخیص و درمان سرطان.
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

  6.0.15.0
  V6.0.15.0