اعضای شورای پژوهشی مرکز

اعضای شورای پژوهشی مرکز:

نام اعضا
تخصص
رتبه علمی رزومه
دکتر پرویز ایازی فوق تخصص عفونی کودکان استاد دریافت
دکتر فاطمه صفاری فوق تخصص غدد کودکان دانشیار دریافت
دکتر شبنم جلیل القدر متخصص کودکان و فلوشیپ خواب دانشیار دریافت
دکتر بنفشه آراد فوق تخصص کلیه کودکان استادیار دریافت
دکتر محمد نوبخت فوق تخصص قلب کودکان استادیار دریافت
دکتر مریم جوادی دکترای تغذیه دانشیار دریافت
دکتر آمنه باریکانی متخصص پزشکی اجتماعی دانشیار دریافت
دکتر پریسا پاکدل روانپزشکی کودکان استادیار دریافت
دکتر ریتا باقریان فوق تخصص گوارش کودکان استادیار دریافت
دکتر زهرا پیرزاده فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان استادیار دریافت
دکتر فرشاد فروغی مقدم دکترای ایمونولوژی استادیار دریافت
دکتر امیر پیمانی دکترای باکتریولوژی دانشیار دریافت
دکتر سید مهدی میرهاشمی دکترای بیوشیمی دانشیار دریافت
دکتر فرشید صفدریان متخصص گوش و حلق و بینی استادیار دریافت
دکتر ابوالفضل قبادی متخصص گوش و حلق و بینی استادیار دریافت
دکتر سعید طرلان فوق تخصص جراحی کودکان استادیار دریافت
دکتر شاهرخ مهرپیشه فوق تخصص نوزادان استادیار دریافت