كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
Impact Factor مجلات
اخبار
اطلاعیه
بازديدها
جستجو
دسترسی
فوتر
لینک های مهم
منو
نوار راهبري
ویژه ها
هدر
ورود
اطلاعیه

فرا خوان دوره پسا دکتری سال 1396
 معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی درنظر دارد جهت کمک به راه -اندازی دوره های پسادکتری از افراد واجد شرایط در سطح کشور حمایت مالی تا 250 میلیون ریال برای هر نفر/ دوره بعمل آورد. بدیهی است این حمایت در صورت تصویب طرح تحقیقاتی فرد در دانشگاه مربوطه و حمایت مالی از پروژه توسط آن دانشگاه انجام خواهد شد. با توجه به رقابتی بودن این سهمیه ، سابقه پژوهشی استاد، فرد داوطلب و کیفیت طرح تحقیقاتی حائز اهمیت می باشد.
با توجه به اجرای این برنامه داوطلبان و محققان در صورت تمایل درخواست خود را به معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین حداکثر تا تاریخ 31/4/96 ارسال نمایند.
دستورالعمل برگزاری دوره پسا دکتری

 
بيشتر