كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
آخرين ويرايش سایت
جستجو
دسترسی های مهم
فوتر
مطالب آموزشی
منو
نوار راهبري
هدر
ورود
اطلاعیه
tashilate maali
ارائه تسهیلات مالی جهت همایش ها و کنگره های خارج از کشور

طبق اعلام شاخص های ارزشیابی وزارت متبوع، در بخش تخصیص امتیاز به خلاصه مقالات ارائه شده در همایش ها و کنگره ها، به استحضار می رساند از تاریخ 8/5/96 ارائه تسهیلات مالی جهت کمک هزینه سفر به همایش ها و کنگره های خارج کشور منوط به ارائه خلاصه مقاله نمایه شده در پایگاه ISI می باشد.