كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
آخرين ويرايش سایت
جستجو
دسترسی های مهم
فوتر
مطالب آموزشی
منو
نوار راهبري
هدر
ورود
اخبار
کارگاه آشنایی با ابزارهای پژوهش و نظام نوین اطلاعات پژوهش های پزشکی ایران (نوپا) و کارگاه آشنایی با منابع نوین اطلاعات بالینی و نقش آنها در تصمیم سازی اثربخش درمانی برگزار شد

برای اساتید پژوهشگر علوم پایه و کارشناسان پژوهش

کارگاه آشنایی با ابزارهای پژوهش و نظام نوین اطلاعات پژوهش های پزشکی ایران (نوپا)

و

برای اساتید پژوهشگر گروه بالینی دانشگاه

کارگاه آشنایی با منابع نوین اطلاعات بالینی و نقش آن‌ها در تصمیم‌سازی اثربخش درمانی برگزار شد

 

     حوزه پژوهش و فناوری دانشگاه، دو کارگاه با عناوین؛ آشنایی با ابزارهای پژوهش و نظام نوین اطلاعات پژوهش‌های پزشکی ایران (نوپا) و کارگاه آشنایی با منابع نوین اطلاعات بالینی و نقش آن‌ها در تصمیم‌سازی اثربخش درمانی را برگزار کرد.

     هدف از تشکیل سامانه‌های نظام نوین اطلاعات پژوهش پزشکی ایران (نوپا)؛ بهره‌برداری اثربخش از پژوهش‌های نظام سلامت کشور، توسعه کمی و کیفی پژوهش‌های نظام سلامت، صرفه‌جویی و مدیریت هزینه‌ها در پژوهش‌های نظام سلامت و افزایش مشاهده‌پذیری و دسترسی پژوهشگران به نتایج پژوهش و منابع اطلاعاتی و بهبود بهره‌برداری متخصصان علوم بالینی دانشگاه از منابع اطلاعاتی آنلاین و در خور توجه و قابل دسترس می‌باشد.

     دکتر پیام کبیری، رییس مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، آموزش کارگاه‌ها را در قالب مباحث فوق، روز چهارشنبه 4 اردیبهشت 97 به ترتیب در دو محل؛ سالن اجتماعات معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه و بیمارستان ولایت به عهده‌ داشت.