كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
آخرين ويرايش سایت
جستجو
دسترسی های مهم
فوتر
مطالب آموزشی
منو
نوار راهبري
هدر
ورود
اخبار
فراخوان پذیرش داوطلبین هیات علمی پژوهشی جهت گذراندن دوره تعهد خدمت در مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران در نظر دارد از بین فارغ التحصیلان دوره دکتري تخصصی PhD با ارجحیت دوره دکتری پژوهشی (Ph.D by Research) که داراي شرایط ذیل می باشند نسبت به انجام مصاحبه جهت گذراندن دوره تعهد خدمت در مراکز تحقیقاتی تحت پوشش دانشگاه اقدام نماید:

دارا بودن HIndex مساوی یا بالاتر از 4 در پایگاه Scopus

دارا بودن حداقل یک ثبت اختراع برای داوطلبین علوم پایه

دارا بودن حداقل 10 امتیاز پژوهشی براساس آیین نامه ارتقا اعضا هیئت علمی در 5 سال اخیر (لازم به ذکر است دارا بودن حداقل 2 مقاله پژوهشی با ضریب تاثیر برابر و یا بالاتر از 2 در این بند ضروری است) این بند فاقد سقف می باشد.