كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
اخبار
اطلاعیه
بازديدها
جستجو
دسترسی
فوتر
لینک های مهم
منو
نوار راهبري
ویژه ها
هدر
همایش خارجی و بین المللی
ورود
اطلاعیه

فرا خوان دوره پسا دکتری سال 1396
 معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی درنظر دارد جهت کمک به راه -اندازی دوره های پسادکتری از افراد واجد شرایط در سطح کشور حمایت مالی تا 250 میلیون ریال برای هر نفر/ دوره بعمل آورد. بدیهی است این حمایت در صورت تصویب طرح تحقیقاتی فرد در دانشگاه مربوطه و حمایت مالی از پروژه توسط آن دانشگاه انجام خواهد شد. با توجه به رقابتی بودن این سهمیه ، سابقه پژوهشی استاد، فرد داوطلب و کیفیت طرح تحقیقاتی حائز اهمیت می باشد.
با توجه به اجرای این برنامه داوطلبان و محققان در صورت تمایل درخواست خود را به معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین حداکثر تا تاریخ 31/4/96 ارسال نمایند.
دستورالعمل برگزاری دوره پسا دکتری

 
بيشتر