كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
آخرين ويرايش سایت
جستجو
دسترسی های مهم
فوتر
منو
نوار راهبري
ورود کاربر برای پیگیری پیشنهاد
هدر
ورود
اطلاعیه
ppppppp
 سومین همایش بین المللی تغذیه بالینی ایران
 سومین همایش بین المللی "تغذیه بالینی ایران" با شعار مبارزه با سوء تغذیه بیمارستانی، که به همت دانشگاه علوم پزشکی مشهد و کارگروه توسعه و تعالی علوم تغذیه کلان منطقه ۹ آمایشی و با همکاری انجمن تغذیه از تاریخ ۲۸ الی ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸ ، در محل تالار دانشجو ،(PENSA) بالینی آسیا دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار میشود .
 انجمن تغذیه Life Long Learning (LLL) در حاشیه این همایش کارگاههای آموزشی در تاریخ ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۸ در دانشگاه علوم پزشکی مشهد (ESPEN) بالینی اروپا برگزار خواهد شد.انتظار میرود همه اعضای محترم هیات علمی دانشگاهها با مشارکت علمی و ارسال خلاصه مقالات پژوهشی حداکثر تا نیمه دی ماه، مقدمات برگزاری مناسب این همایش بین المللی را فراهم آورند.