كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
آخرين ويرايش سایت
جستجو
دسترسی های مهم
فوتر
منو
نوار راهبري
ورود کاربر برای پیگیری پیشنهاد
هدر
ورود
اطلاعیه
tashilate maali
ارائه تسهیلات مالی جهت همایش ها و کنگره های خارج از کشور

طبق اعلام شاخص های ارزشیابی وزارت متبوع، در بخش تخصیص امتیاز به خلاصه مقالات ارائه شده در همایش ها و کنگره ها، به استحضار می رساند از تاریخ 8/5/96 ارائه تسهیلات مالی جهت کمک هزینه سفر به همایش ها و کنگره های خارج کشور منوط به ارائه خلاصه مقاله نمایه شده در پایگاه ISI می باشد.