اخبار
سومين وبينار بين المللي ارگونومي ايران و چهارمين همايش (مجازي) دوسالانه ارگونومي ايران

مركز تحقيقات علوم بهداشتي دانشگاه شیراز در نظر دارد، "سومين وبينار بين المللي ارگونومي ايران و چهارمين همايش (مجازي) دوسالانه ارگونومي ايران"را از تاريخ 13 لغايت 14 اسفندماه سال جاري برابر با 3 لغايت 4 مارس سال 2021 برگزار نمايد.

جهت اطلاع بیشتر به پايگاه الكترونيكي وبينار مراجعه فرمایید.                    Bice4.sums.ac.ir

 
امتیاز دهی