اخبار
فراخوان مقاله جهت نشریه: Journal of Vessels and Circulation دانشگاه علوم پزشکی قم
- انتشار سریع داده ها علمی در مجله های تخصصی از اهداف محققین بوده و موجبات رشد و ارتقای افراد و مجموعه های علمی را مهیا خواهد نمود. براین مبنا مجله علمی Jornal of Vessels and Circulation وابسته به دانشگاه علوم پزشکی قم به زبان انگلیسی به صورت فصنامه راه اندازی شده است. این نشریه با پوشش موضوعی بیماری های "مغز و اعصاب"، بیماریهای "قلب و عروق"، بیماری های "داخلی"، "هماتولوژی و جراحی عروق" پذیرای مقالات ارزشمند اساتید، محققین و دانشجویان تحصیلات تکمیلی می باشد.بدین منظور در بدو امر امکان دریافت  مقالات به زبان فارسی برای نویسندگان ارجمند مهیا گردید تا بتوان با دقت و سرعت بیشتری نسبت به  داوری مقاله ارسالی اقدام نمود.
"وب سایت نشریه": jvessels.muq.ac.ir
 
امتیاز دهی