اخبار
مجله علمی پژوهشی دانشگاه گیلان

مجله علمی – پژوهشی زیرکه به صورت مشترک توسط اداره انتشارات مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام با دانشگاه علوم پزشکی گیلان، منتشر شده، جهت بهره برداری ارسال می گردد. لازم به ذکر است که فایل تمام متن این مجله به صورت رایگان در سایت مرکز منطقه ای به نشانی اینترنتیhttp://pubj.ricest.ac.ir  (سامانه نشریات چاپ مرکز) قابل دریافت می باشد.

 

 

 
امتیاز دهی