اطلاعیه
برگه جدید رضایت نامه آگاهانه بیماران
نظر به یکسان سازی برگه­های رضایت نامه آگاهانه بیماران (پیوست) در انجام طرح/پایان نامه های تحقیقاتی از سوی کمیته ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی وزارت متبوع، ترتیبی اتخاذ فرمایید موضوع مذکور به اطلاع تمامی اعضای محترم هیأت علمی، دانشجویان و پژوهشگران رسانده و از این تاریخ به بعد در تمامی پروپوزال­های ارسالی به کمیته اخلاق دانشگاه، از برگه رضایت نامه پیوست استفاده شود. همچنین برگه رضایت نامه آگاهانه مذکور در سایت معاونت پژوهشی دانشگاه(کمیته اخلاق) در دسترس می­باشد.

برگه جدید
 
 
امتیاز دهی