اطلاعیه
دسترسی آزمایشی به 300 عنوان مجله ناشر sage
بدین وسیله به اطلاع می رساند دسترسی آزمایشی به 300 عنوان مجله ناشر sage تا ژانویه 2017 فراهم شده است. لذا اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان می توانند از طریق لینک موجود در پورتال دانشگاه یا صفحه معاونت پژوهشی بخش مجلات، به این منابع علمی دسترسی یافته و بهره­برداری نمایند.
 
امتیاز دهی