اطلاعیه
جذب هیئت علمی جهت تکمیل کادر هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
بدین وسیله به اطلاع می رساند دانشگاه علوم پزشکی مشهد در نظر دارد برای تکمیل کادر هیئت علمی پژوهشی مراکز توسعه تحقیقات بالینی خود، از بین مشمولین خدمت ضریب کا، بورسیه عام یا هر تعهد الزام آور دیگر به خدمت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعدادی عضو هیئت علمی پژوهشی جذب نماید. لذا جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک نمایید.
 
 
 
امتیاز دهی