اخبار
دومین کنفرانس بین المللی نانوپزشکی و نانو ایمنی
دومین کنفرانس بین المللی نانوپزشکی و نانو ایمنی در تاریخ 8 و 9 آذر ماه سال جاری در دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار خواهد شد. این کنفرانس در کنار جنبه های ایمنی نانو، به بررسی کلیه کاربردهای علم و فناوری نانو در علوم پزشکی، داروسازی، زیست فناوری، دامپزشکی، محیط زیست و کشاورزی خواهد پرداخت.
آخرین زمان ارائه خلاصه مقالات: 31 شهریور سال 1396
آدرس سایت همایش: www.nanomedsafety.com
پوستر همایش

 
 
امتیاز دهی