اخبار
معرفی سایت آوای سلامت دفتر آموزش و ارتقای سلامت
با هدف توسعه ارتباطات اثربخش براي ارتقای عادالانه سلامت در کشور، افزايش آگاهي مردم از مخاطرات سلامت و راه حل آنها، برخورداري مردم از اطلاعات متقن، روزآمد و دقیق درباره سبک زندگي سالم، دسترسي الكترونيكي و رایگان مردم به رسانه های آموزش سلامت و توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی در ناخوشی های جزیی، بیماری های مزمن، بیماری های حاد و سبک زندگی سالم نسخه جدید سایت آوای سلامت، طراحی و بروزرسانی شده است.
هم اکنون 30 عنوان کتاب آموزش سلامت و راهنماهای خودمراقبتی، 95 بسته آموزشی، 460 فیلم کوتاه آموزشی، 370 پوستر و رسانه های محیطی آموزشی در سایت مذکور قابل مشاهده و دریافت است.
در بخش خبرهای آموزش سلامت نیز روزانه 9 خبر جدید داخلی و خارجی بارگذاری می شود که بخش آرشیو اخبار سایت نیز هم اکنون حاوی بیش از 5000 خبرداخلی و خارجی آموزش سلامت است.
بخش نمایشگاه های آموزش سلامت، اینفوگرافی های سلامت، اپلیکیشن های سلامت و آموزش مجازی از دیگر بخش های سایت مذکور است.
 
 
امتیاز دهی