اخبار
مجله علمی پژوهش های سلامت محور
مجله علمی پژوهشی (پژوهش های سلامت محور/تابستان 1395) به صورت مشترک توسط مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان منتشر شده، و آماده بهره برداری می باشد. لازم به ذکر است که فایل تمام متن این مجله به صورت رایگان در سایت مرکز منطقه ای به نشانی اینترنتی http://pubj.ricest.ac.ir (سامانه نشریات چاپ مرکز و ISC) قابل دریافت می باشد.
 
امتیاز دهی