كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
affiliation
آخرين ويرايش سایت
اخبار
اخبار اسلایدی
اطلاعیه
بازديدها
پیوند ها
جستجو
دسترسی ها
فوتر
لینک های مهم
لینک های مهم
منو
میز خدمت الکترونیکی
ویژه ها
ویژه ها
هدر
ورود
اخبار
نشست مدیریت پژوهش و کارشناسان پژوهشی واحدهای تابعه
به منظور دستیابی به اهداف استراتژیک معاونت پژوهشی در حیطه سامانه علم سنجی و تکمیل پروفایل اعضا هیأت علمی جلسه ای در  روز دوشنبه تاریخ 9/5/96 با حضور کارشناسان پژوهش مراکز تحقیقات و واحدهای تابعه در سالن اجتماعات معاونت پژوهشی تشکیل شد.
در این جلسه جناب آقای دکتر میرهاشمی مدیر محترم پژوهش توضیحاتی در رابطه با اهمیت دستیابی به اهداف عملیاتی سال  96 معاونت را بیان نمودند سپس خانم پوراسماعیل کارشناس علم سنجی دانشگاه، گزارش عملکرد دانشکده ها و مراکز تحقیقات را ارائه نمود. مقرر شد تا پایان مرداد ماه پروفایل همه اعضای هیأت علمی تکمیل گردد.
 
امتیاز دهی