اخبار
همایش معاونین تحقیقات دانشگاه‌های علوم‌پزشکی برگزار می‌شود
همایش معاونین تحقیقات و فناوری دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور 25 تیر ماه جاری در دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار می‌شود.
دکتر شاهین آخوندزاده، قائم مقام معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت گفت: همایش معاونین تحقیقات و فناوری دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور با حضور دکتر هاشمی وزیر بهداشت، دکتر ملک‌زاده معاون تحقیقات و فناوری، مشاورین و مدیران ارشد معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت برگزار خواهد شد.
وی ارائه گزارش عملکرد معاونت تحقیقات و فناوری وزارت متبوع و ارائه گزارش عملکرد معاونت‌های تحقیقات و فناوری دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور را از محورهای اصلی این همایش عنوان کرد.
 
امتیاز دهی