اخبار اسلایدی
بیست و ششمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی در دیماه سالجاری

1399/5/29 چهارشنبه

نظر به برگزاری بیست و ششمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی در دیماه سالجاری، به استحضار می رساند مطابق فراخوان و دستورالعمل پیوست، فرایند ثبت نام و ارسال آثار برای این جشنواره از 99/05/10 لغایت 99/7/30 به صورت آنلاین و از طریق سامانه جشنواره به آدرس های "razi.hbi.ir" و "razi.research.ac.ir" فعال می باشد.

 
امتیاز دهی