اخبار اسلایدی
فراخوان پذیرش داوطلبین هیات علمی پژوهشی در مراکز تحقیقاتی

1397/5/17 چهارشنبه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران در نظر دارد از بین فارغ التحصیلان دوره دکتری تخصصی PhD با ارجحیت دوره دکتری پژوهشی (Ph.D by Research) که دارای شرایط مندرج در پیوست می باشند نسبت به انجام مصاحبه جهت گذراندن دوره تعهد خدمت در مراکز تحقیقاتی تحت پوشش دانشگاه اقدام نماید.

پیوست

 
امتیاز دهی