برگزاری همایش
"سال 1395"
 
1. هفتمین همایش سراسری اختلالات خواب
 

 
2. سومین همایش سالانه عفونی کودکان


"سال 1394"

1. دومین همایش سالیانه عفونی کودکان