نقشه سايت
Skip Navigation Links.
Collapse MCCIP PortalMCCIP Portal
Collapse زیرپورتال مرکز تحقیقات رشد کودکانزیرپورتال مرکز تحقیقات رشد کودکان
نمونه صفحه داخلی
تاریخچه
affiliation مرکز
اعضای هیئت مؤسس مرکز
همکاران پژوهشی و اداری
خدمات مشاوره ای
برنامه حضور مشاوران
مقالات فارسی
مقالات انگلیسی
کتب الکترونیکی مرکز
Collapse تماس با ماتماس با ما
نقشه سایت
ریاست
محاسبه شاخص H-Index
Impact Factor مجلات
نحوه جست و جو مجلات در ISI
پرداخت حق تالیف
فرم ورود به صفحه کاربر
صفحه لیست برای مدیر
ورود کاربر برای پیگیری پیشنهاد
مجلات و بانک ها
مجلات فارسی اندکس شده در Scopus
اهداف مرکز
اعضای شورای پژوهشی مرکز
همایش داخلی
همایش خارجی و بین المللی
فرم های پژوهشی
مراکز تحقیقاتی مرتبط با کودکان
کتب تألیف شده
مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
مطالب آموزشی
طرح های در حال اجرا
نقشه سایت
کتب فیزیکی مرکز
برگزاری همایش
اهداف استراتژیک
Collapse مطالب علمیمطالب علمی
Expand اخبار تازه های علمیاخبار تازه های علمی
Collapse علم سنجیعلم سنجی
علم سنجی چیست؟
شاخص H
Impact Factor
نحوه جستجوی مجلات در ISI
مجلات نامعتبر و جعلی
درخواست وقت ملاقات
فرم ورود به صفحه کاربر( وقت ملاقات)
فرم ارائه پیشنهاد
لیست اولویت های پژوهشی بازنگری شده
Collapse میز خدمت الکترونیکیمیز خدمت الکترونیکی
Expand فرآیند انجام طرح تحقیقاتی هیأت علمیفرآیند انجام طرح تحقیقاتی هیأت علمی
Expand فرآیند انتشار مقالهفرآیند انتشار مقاله
تست ثبت نام در کارگاه
مقالات
چشم انداز
ماموریت
اساسنامه
طرح های خاتمه یافته