اعضای شورای پژوهشی مرکز

اعضای شورای پژوهشی مرکز:

نام اعضا
تخصص
رتبه علمی ایمیل رزومه
دکتر شبنم جلیل القدر متخصص کودکان و فلوشیپ خواب دانشیار Sh.jalilolghadr@qums.ac.ir دریافت
دکتر پرویز ایازی فوق تخصص عفونی کودکان استاد Parviz_ayazi@yahoo.com دریافت
دکتر آمنه باریکانی متخصص پزشکی اجتماعی دانشیار barikani.a@gmail.com دریافت
دکتر بنفشه آراد فوق تخصص کلیه کودکان استادیار banafsheh.arad@gmail.com دریافت
دکتر محمد نوبخت فوق تخصص قلب کودکان استادیار dr.nobakht@gmail.com دریافت
دکتر زهرا پیرزاده فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان استادیار zahra-pirzadeh@yahoo.com دریافت
دکتر سید محمد فتحی متخصص آسم و آلرژی کودکان استادیار دریافت
دکتر هادی موسی خانی فوق تخصص انکولوژی کودکان استادیار دریافت
دکتر فاطمه صفاری فوق تخصص غدد کودکان دانشیار دریافت
دکتر پریسا پاکدل روانپزشکی کودکان استادیار دریافت
دکتر مرتضی حبیبی نوزادان استادیار دریافت
دریافت

 

نام اعضا

تخصص

رتبه علمی

ایمیل

رزومه

دکتر شبنم جلیل القدر

متخصص کودکان و فلوشیپ خواب

دانشیار

sh.jallilolghadr@qums.ac.ir

دریافت

دکتر پرویز ایازی

فوق تخصص عفونی کودکان

استاد

parviz_ayazi@yahoo.com

 دریافت

دکتر آمنه باریکانی

متخصص پزشکی اجتماعی

دانشیار

barikani.a@gmail.com

 دریافت

دکتر بنفشه آراد

فوق تخصص کلیه اطفال

استادیار

banafsheh.arad@gmail.com

 دریافت

دکتر محمد نوبخت

فوق تخصص قلب کودکان

استادیار

dr.nobakht@gmail.com

 دریافت

دکتر زهرا پیرزاده

فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان

استادیار

zahra-pirzadeh@yahoo.com

 دریافت

دکتر سید محمد فتحی متخصص آسم و آلرژی کودکان استادیار دریافت