معرفی مرکز:
مرکز تحقیقات رشد کودکان در سال 1393 با همت والای تعدادی از اعضا محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی
قزوین راه اندازی گردید.
این مرکز در نظر دارد با هدف توسعه فعالیت های پژوهشی در زمینه رشد کودکان در سطح دانشگاه گام موثری را در
 ارتقای کیفیت تحقیقات برداشته و زمینه انتقال دانش را فراهم نماید.
تعداد بازديد اين صفحه: 1105
تعداد بازديد کنندگان سايت: 54756218 تعداد بازديد زيرپورتال: 61374 اين زيرپورتال امروز: 165 سایت در امروز: 12748 اين صفحه امروز: 2