طرح های در حال اجرا
 سال 1395:
1- "بررسی روایی و پایایی پرسشنامه عادات خواب کودکان (
CSHQ) در دانش آموزان 7-12 ساله شهر قزوین". مجریان طرح: شبنم جلیل القدر، امیر پاک پور
 
سال 1394:
1- "مقایسه الگوی غذایی دوران بارداری مادران دارای کودک کم وزن (LBW) با وزن طبیعی هنگام تولد". مجریان طرح: دکتر مریم جوادی، دکتر آمنه باریکانی

2- "بررسی رابطه  سبک زندگی زنان باردار  با  تن سنجی  نوزاد در مراجعین به مراکز بهداشتی درمانی قزوین سال 1394". مجریان طرح: مریم جوادی، آمنه باریکانی، شبنم جلیل القدر، فریبا زاهدی فر