برنامه هفتگی فعالیت­های مرکز تحقیقات رشد کودکان

 

ایام هفته

مشاوره آمارو اپیدمیولوژی

مشاوره طراحی پژوهش

مشاوره مقاله نویسی

شنبه

دکتر ندا اسماعیل زاده ها

دکتر ندا اسماعیل زاده ها

دکتر ندا اسماعیل زاده ها

یکشنبه

 سمیه احمدی

 سمیه احمدی

 سمیه احمدی

دوشنبه

دکتر ندا اسماعیل زاده ها

دکتر ندا اسماعیل زاده ها

دکتر ندا اسماعیل زاده ها

سه شنبه

 سمیه احمدی

 سمیه احمدی

 سمیه احمدی

چهارشنبه

 سمیه احمدی

 سمیه احمدی

 سمیه احمدی

پنجشنبه

دکتر ندا اسماعیل زاده ها

دکتر ندا اسماعیل زاده ها

دکتر ندا اسماعیل زاده ها

 

تعداد بازديد اين صفحه: 1114
تعداد بازديد کنندگان سايت: 54756004 تعداد بازديد زيرپورتال: 61334 اين زيرپورتال امروز: 145 سایت در امروز: 12534 اين صفحه امروز: 2